ويژه برنامه بازگشايي دبيرستان نفرات برتر آزمون ترم تابستان گزارش تصویری  اردوهای تابستانی  اردوی شماره ٣ گزارش تصویری اردوی شماره 2 آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا
ويژه برنامه بازگشايي دبيرستان
نفرات برتر آزمون ترم تابستان
گزارش تصویری اردوهای تابستانی اردوی شماره ٣
گزارش تصویری اردوی شماره 2
آغاز ثبت نام طرح بورسیه تحصیلی فرزانگان پویا